Rekrutacja do Szkoły Podstawowej

    TERMINARZ REKRUTACJI DO KLAS 0-1
NA ROK SZKOLNY 2014/2015:

 

 

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do zapoznania się  z zasadami rekrutacji.  Ankiety można składać osobiście lub drogą elektroniczną do  sekretariatu. Wszystkie dokumenty wymienione w umowie dostępne są w zakładce” dokumenty do pobrania”. W razie pytań prosimy o kontakt pod numerem 22 621 52 54 lub adresem:  sekretariat@cpz.edu.pl

ANKIETA -Szkoła Podstawowa aktualna

 

Zebranie z rodzicami przyszłych uczennic klas 0 i 1

Zebrania dla rodziców przyszłych Platerek (klasy 0 i klasy 1) odbędzie się

 we wtorek 10 czerwca w godz. 18:00-19:30

W razie pytań prosimy o kontakt z sekretariatem.

Zasady rekrutacji:

  Szkoła Podstawowa im. C. Plater – Zyberkówny zaprasza dziewczynki od piątego  roku życia.

Rodziców i dzieci zapraszamy do wcześniejszego poznania szkoły – codziennie w godzinach pracy szkoły 8.30 – 16.00.

Można też uczestniczyć w wydarzeniach szkolnych np. Święto Szkoły – 22 listopada i dniach otwartych dla kandydatek i ich rodziców. Podczas dni otwartych szkoły zapraszamy na zajęcia prowadzone przez nauczycieli naszej szkoły.

Po wcześniejszym umówieniu się z dyrektorem szkoły otrzymacie Państwo szczegółowe informacje o funkcjonowaniu szkoły.

*KLASA 0 – 1*

Rekrutacja do oddziału 0 i klasy 1 przebiega podobnie. Ankiety przyjmujemy w ciągu całego roku (drogą elektroniczną lub do pobrania w sekretariacie szkoły).

Na przełomie lutego i marca każdego roku zapraszamy na spotkanie kandydatki z rodzicami (obydwoje rodziców, opiekunów). Dziewczynki w małych grupach uczestniczą w zajęciach prowadzonych przez nauczyciela edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej oraz psychologa.

Rodzice są zapraszani na rozmowę z komisją kwalifikacyjną, podczas której przedstawiane są założenia pracy dydaktyczno-wychowawczej szkoły i oczekiwań szkoły wobec rodziców /opiekunów.

Po zakończeniu rozmów rodzice kandydatek otrzymują informację o decyzji komisji kwalifikacyjnej. Wyniki rekrutacji ogłaszane są do końca maja.

Zebrania rodziców nowo powstałych klas z wychowawcami odbywają się do 15 czerwca. Podczas tych spotkań omawiany jest program pracy dydaktyczno-wychowawczej w nowym roku szkolnym.

*KLASY 2 -6*

Do szkoły przyjmowane są również uczennice na poziomie pozostałych klas w każdym momencie roku szkolnego (o ile są wolne miejsca na danym poziomie).

Takie kandydatki przyjmowane są na okres próbny jednego tygodnia do danego oddziału.
W tym czasie uczestniczą w planowych zajęciach klasy, do której zostały przydzielone.

Następnie (jeśli nauczyciel widzi taką konieczność) piszą testy kwalifikacyjne z zakresu danego przedmiotu lub grupy przedmiotów.

Dopiero po omówieniu testów i wyników obserwacji kandydatki podejmowana jest decyzja
o przyjęciu uczennicy do naszej szkoły.

  • Koszt zajęć i rozmów rekrutacyjnych – 100 zł
  • Opłata rekrutacyjna  za tydzień próbny  – 200 zł
  • Czesne za zajęcia szkolne i zajęcia dodatkowe 1100 zł – płatne przez 10 miesięcy -
  • Wpisowe 2000 zł – płatne przy pozytywnej decyzji o przyjęciu do szkoły.

ANKIETA -Szkoła Podstawowa aktualna

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Nasze sale w klasach 0 – 3 galeria

 

Opłat można dokonywać bezpośrednio w administracji bądź drogą elektroniczną.

Dane do przelewu dostępne pod poniższym linkiem

 


russiapolandfrenchGermanEnglish